'Illegaal'... Verhalen over overleven

HUNTED DOWN, LOCKED UP, DEPORTED, OUT ON THE STREET... STORIES ABOUT SURVIVAL

Ga direct naar: VERHALEN

Op deze website verzamelen we (links naar) verhalen van mensen over hun pogingen om te overleven in Nederland, zonder papieren. Uit detentie, van de straat, over deportaties.

Stuur uw verhaal in

We publiceren zelf geschreven, door familie of vrienden geschreven, of door anderen, zoals de makers van deze site, geschreven ervaringsverhalen.

We verzamelen ook video's en hebben een pagina met links naar geluidsopnamen.

Deze website is geen overheidswebsite, wij werken niet samen met justitie, en we zijn geen hulpverleningsinstelling. Met de publicatie van deze verhalen willen we zorgen dat mensen weten wat er gebeurt!

Go directly to: STORIES

On this website we gather (links to) stories from people about their attempts to survive in the Netherlands, without documents. From detention, from the street, about deportations

Send us your story

We publish self written stories, stories written by family or friens, or by others, like ourselves.

We also collect video's and have a page with links to audio recordings.

This website is not a government website, we do not cooperate with the department of justice, and we are no social workers. By publishing these stories, we want to make sure that people know what is going on!