Fort Europa in Nederland
Fort Europa in Nederland

Migranten en vluchtelingen in detentiecentra: feiten, verhalen en actie

Stop uitsluiting, opsluiting, uitzetting!

Binnen in detentiecentrum Schiphol Oost

Binnen in detentiecentrum Schiphol OostOp deze website vind je:

  lokaties van detentiecentra
  de soorten detentiecentra
  ervaringen van ex-gevangenen
  welke actie is ondernomen
  waar je meer informatie kunt vinden
  waar je aan kunt sluiten om mee te doen

Nederland heeft het grootste percentage mensen in 'vreemdelingen'detentie van heel Europa. Daarmee loopt zij voorop in de Europese politiek om de buitengrenzen te sluiten.

In de detentiecentra in Nederland zitten mensen voor onbepaalde tijd in 'vreemdelingendetentie'. Dit houdt in: niet weten hoe lang het gaat duren. Het duurt maanden, vaak langer dan een half jaar, zelfs langer dan een jaar.

Met de al dan niet medewerking van de opgesloten man of vrouw zonder verblijfspapieren heeft dit niet te maken. De IND knoeit zelf met taaltesten, presenteert mensen doelbewust bij verkeerde ambassades om een laissez passer (=tijdelijk reisdocument als iemand geen paspoort heeft) te verkrijgen, enzovoorts.

Daarnaast wordt veelvuldig geprobeerd mensen terug te sturen naar voor hen onveilige situaties. Dit leidt tot gewelddadige pogingen om mensen uit te zetten, en helaas: vaak lukt dat ook.

Daarnaast worden in veel gevallen mensen tenslotte niet uitgezet, maar geklinkerd. Dat betekent: op straat gezet omdat uitzetten niet lukt, met een brief waarin staat dat betrokkene het land binnen 24 uur moet verlaten. Zij hebben geen andere keus dan in het land te blijven, en zwerven kansloos en rechteloos rond.

Anno 2012 worden mensen bovendien met het grootste gemak ongewenst verklaard. Daarvoor hoef je niet eens meer een 'strafbaar feit' te hebben gepleegd. Voorts is tegenwoordig strafbaar gesteld om in Nederland/de EU aanwezig te zijn wanneer een inreisverbod is uitgereikt. Dit is het gevolg van Europese regelgeving, gegoten in de zgn. 'terugkeerrichtlijn'.

Mensen zonder verblijfsvergunning lopen dagelijks het risico elk moment opnieuw te worden gearresteerd en opgesloten.

De omstandigheden in de centra zijn uiterst slecht. Mensen zijn niet op de hoogte van hun rechten, en daarvan wordt flink misbruik gemaakt. Bewakers zijn voor een groot deel afkomstig van privé bewakingsbedrijf G4S. Isoleercellen worden veelvuldig gebruikt bij protest, hongerstaking of vermeende tegenwerking.