Vrijheid!Vrijheid! Freedom! Freedom!

Zandkorrels in de deportatiemachine: SABOTEER CONTROLES

Met dank aan De Nar en mensen die de tips helpen verbeteren. Laatste aanvulling: 24 september 2009
De makers van deze pagina verwelkomen vertalingen van het onderstaande en ideeën
om de tips uit te breiden. Mail: info@vrijheidvanbeweging.nl


Nieuwe tip!

Website Metrocontroles in Rotterdam: Geef ze door en/of laat je waarschuwen door anderen!
Zeer nuttig, voor zwartrijders, maar vooral ook voor mensen zonder papieren!

Stop de jacht op mensen zonder papieren!

Het gebeurt vaker en vaker: controles in het openbaar vervoer. Deze controles dienen een meervoudig doel: je vervoersbewijs wordt gecontroleerd, maar tegelijkertijd wordt er jacht gemaakt op mensen zonder papieren. Hierbij werken vreemdelingenpolitie, controleurs en andere buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) nauw samen, met als doel ‘illegalen’ te pakken.

Ook op straat vinden er meer en meer grootscheepse controles plaats, al dan niet onder de noemer ‘preventieve fouillering’. Ook hier zijn vreemdelingenpolitie en BOA’s actief. Er worden fuiken opgezet, waarbij iedereen wordt gecontroleerd op het hebben van een geldig identiteitsbewijs. Bij het niet kunnen (of willen) tonen daarvan, volgt arrestatie.

Hetze

Ook al dateren deze praktijken niet van gisteren, tegenwoordig zijn ze dagelijkse kost, gerechtvaardigd door de veiligheidshetze. Door het aantal openlijke operaties op te drijven worden we elke dag meer geconfronteerd met de aanwezigheid van BOA’s in het openbaar vervoer en op straat. Er treedt een zekere mate van gewenning op.

De ‘illegaal’ wordt tot ‘publieke vijand nummer één’ gebombardeerd om zo de verharding van de controles en repressie te verantwoorden en het minutieuze in kaart brengen van de bevolking acceptabel te maken. Angst, gebouwd op de grondvesten van een xenofobe propaganda over veiligheid over de ‘legale’ burgers die hun verworven rechten ondermijnd zien door de aanwezigheid van zwartwerkers, immigranten en vreemdelingen. Een hele handel bloeit op dankzij dit principe van controle en verraad: van technische snufjes (camera’s, chipkaarten…..) tot nieuwe banen (BOA’s: controleurs, preventie-ambtenaren, stadswachten….).

Verzet

We moeten breken met het gevoel van machteloosheid tegenover dit alles. Je mond houden als er controles plaatsvinden en braaf je identiteitsbewijs tonen betekent indirect meewerken aan het oppakken van mensen zonder papieren. Het betekent jezelf indirect medeplichtig maken aan de deportatiemachine.

Toon geen ID, werk nergens aan mee!

Waar blijven de verhalen over verzet tegen controles?

Blijf niet aan de zijlijn staan, verzet je tegen de (identiteits)controles die dagelijks worden uitgevoerd.

Weiger je identiteitsbewijs te tonen.

Weiger je medewerking aan preventief fouilleren.

Stel kritische vragen, leidt af, ga in de weg staan.

Film of fotografeer wat er gebeurt met je mobiele telefoon.
Daar hebben alle ambtenaren een hekel aan.


Hiermee betuig je je solidariteit met iedereen die níet de mogelijkheid heeft om te kiezen. Geef ze een kans om weg te lopen/rennen, om aan opsluiting te ontsnappen.

Denk aan hen die opgesloten zitten en geestelijk en lichamelijk ziek worden gemaakt in asielcentra, detentiecentra en uitzetcentra over de hele wereld, louter en alleen omdat ze een blad papier niet hebben.

Denk aan alle naamloze mensen die vermoord worden door het racisme en de onverschilligheid in deze maatschappij.

Tijdens controles: waarschuw mensen

Je kunt bij de metro-ingang doorvertellen wanneer er een controle wordt gehouden, of anderen waarschuwen wanneer je een controle hebt gezien in de bus, in het station, op straat, in de wijk, in winkels…….


Maak problemen

Mensen MET papieren kunnen mensen ZONDER papieren helpen, door problemen te veroorzaken tijdens een controle. Dit kan voor iemand zonder papieren een kans zijn om weg te rennen.
Lees hier een goed voorbeeld.

Je kunt bijvoorbeeld in de trein aan de noodrem trekken als je merkt dat er iemand zonder papieren zal worden overgedragen aan de spoorwegpolitie. Als de trein tot stilstand is gekomen, kun je de toegangsdeuren openmaken: boven de toegangsdeuren is een ingebouwd kastje – breek het glas en je kunt bij de hendel die de deuren zal ontgrendelen (doe dit niet in een weiland...).

Je kunt meer impact hebben door te reageren op een controle, dan door te demonstreren om de aandacht van de politiek te trekken.

Strooi zandkorrels in de deportatiemachine!