Vrijheid!Vrijheid! Freedom! Freedom!

Zandkorrels in de deportatiemachine:
TIPS OM UITZETTING TEGEN TE GAAN

Met dank aan De Nar en mensen die de tips helpen verbeteren. Laatste aanvulling: 1 juli 2010
De makers van deze pagina verwelkomen vertalingen van het onderstaande en ideeën om de tips uit te breiden. Mail: info@vrijheidvanbeweging.nl

NIEUW BELEID OP KOMST! Wapen jezelf ertegen!

Persbericht justitie: Ruimere bevoegdheden voor vreemdelingenpolitie om identiteit illegale vreemdelingen vast te stellen.

Er wordt gewerkt aan een wetswijziging om de opsporingsbevoegdheden van de vreemdelingenpolitie uit te breiden. De vreemdelingenpolitie krijgt de bevoegdheid om, na arrestatie, je woning te doorzoeken naar identiteitsdocumenten. Daarvoor hebben ze je toestemming niet meer nodig. Ook mogen ze je mobiele telefoons uitlezen.

Dus:

- Bewaar identiteitsdocumenten, bankpassen, familieboekjes etc., en telefoons niet in je huis, of verstop ze heel goed.
- Maak gebruik van pre-paid telefoons.
- Bewaar geen telefoonnummers van vrienden en familie in je mobiel, maar op een los briefje dat je kunt verscheuren en door de wc spoelen of opeten..
- Gooi bij (dreigende) razzia de telefoon het raam uit of i.d.
- Wees geïnformeerd, waarschuw anderen, zegt het voort!

Voor meer nieuwe repressiemogelijkheden, lees deze brief van de staatssecretaris van vreemdelingenzaken Albayrak d.d. 14 april 2009.

Website tip:

Website Metrocontroles in Rotterdam: Geef ze door en/of laat je waarschuwen door anderen!
Zeer nuttig, voor zwartrijders, maar vooral ook voor mensen zonder papieren!

Zoek geen contact met instanties die zich bezig houden met ‘vrijwillige terugkeer’.
'Vrijwillige terugkeer' is nog steeds deportatie!

Instanties die zich bezig houden met terugkeer zijn:

- Cordaid/Maatwerk bij Terugkeer
- VluchtelingenWerk
- Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
- Centraal Opvang orgaan Asielzoekers (COA)
- HealthNet TPO ('Stelt mensen in staat zichzelf te redden'
- Stichting Mondiale Samenleving
- Nidos ('voert als onafhankelijke (gezins-)voogdij instelling, op grond van de wet, de voogdijtaak uit voor Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers')
- Pharos ('landelijk kennis- en adviescentrum gezondheid van vluchtelingen en nieuwkomers')
- SAMAH ('landelijke belangenorganisatie voor jonge asielzoekers')
- Stichting HIT ('innovatieplatform voor migratie en arbeid')

In de grote steden (Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht) zijn ‘native counselors’ aan het werk, die zullen proberen je zover te krijgen dat je vrijwillig Europa verlaat. Vooral de Pauluskerk in Rotterdam staat bekend om dit soort praktijken.

Stichting Luna in Den Haag richt zich op de terugkeer van ex-AMA’s. In ruil voor een paar maanden opvang ‘begeleiden’ professionele en vrijwillige hulpverleners ex-Ama’s’ richting terugkeer naar hun geboorteland.

Wees bovendien voorzichtig met hulp zoeken bij kerken. Sommige kerkelijke instanties, zoals de stichting ‘Kerk in actie’ (protestante kerken) houden zich bezig met ‘vrijwillige terugkeer’. Mensen van de kerk zullen proberen je te ‘helpen’ om terug te keren. Hiervoor hebben ze een ‘draaiboek’, waarin staat hoe ze contact kunnen opnemen met de IND, vreemdelingendienst, ambassades, IOM enzovoorts, om jou te ‘helpen’ met terugkeer, dus om je Europa uit te zetten. In de zomer opent een ‘terugkomhuis’, blijf daar vandaan!

Enkele organisaties die NIET op terugkeer gericht zijn en hulp bieden in Nederland.

Zij kunnen zelf hulp bieden, en/of ze weten waar je terecht kunt zonder in het web van de terugkeer verstrikt te raken.


- De Fabel van de illegaal, Leiden
- Steungroep vrouwen zonder verblijfsvergunning, Amsterdam
- STIL, Utrecht (Solidariteitsorganisatie voor vluchtelingen en migranten zonder verblijfsvergunning)
- ASKV, Amsterdam (Steunpunt vluchtelingen)
- PRIME, Den Haag (Participating Refugees In Multicultural Europe)

(Staat uw organisatie er niet bij, mail ons!)

Op straat

Het is het beste om geen paspoort, adressen of telefoonnummers van je thuisland of een ander Europees land mee op straat te nemen. Als het niet anders gaat, gebruik dan geheime codes.

In je mobiele telefoon staan ook telefoonnummers van de mensen met wie je contact hebt gehad. Dit zijn geen bewijzen van je nationaliteit, maar de IND kan ze wél gebruiken.

In de trein

Als je in de trein zit, let dan op met wie je praat en wat je aan hem/haar vertelt. De politie maakt namelijk gebruik van ‘stillen’, politieagenten in burger, die in treinen proberen je aan het praten te krijgen en die je dan op het station laten arresteren.

Niet alle stillen zijn blanke mannen! Vertrouw dus niet iedereen!

Tijdens controles

Je kunt bij de metro-ingang doorvertellen wanneer er een controle wordt gehouden, of anderen waarschuwen wanneer je een controle hebt gezien in de bus, in het station, op straat, in de wijk, in winkels…….

Metrocontroles in Rotterdam? Geef ze door op deze website en/of laat je er waarschuwen door anderen! Zeer nuttig, voor zwartrijders, maar vooral ook voor mensen zonder papieren!

Mensen met papieren kunnen mensen zonder papieren helpen, door problemen te veroorzaken tijdens een controle. Dit kan voor iemand zonder papieren een kans zijn om weg te rennen.
Voor tips om mensen zonder papieren te helpen, ga naar Saboteer controles.

Je kunt meer impact hebben door te reageren op een controle, dan door te demonstreren om de aandacht van ministers te trekken.

Controleurs zijn geen helden. Er zijn controleurs die al bang zijn als je fel reageert. Durf je dit niet, zoek dan een manier om ze af te leiden of spreek omstanders aan.

Op het politiebureau

Pas op voor tolken! Ze werken samen met de politie. Probeer je taal te vermengen met andere talen zodat de tolk niet kan weten welke taal je spreekt.

Laat je niet bedreigen door de politie. Zij willen je bang maken omdat je dan misschien zegt waar je vandaan komt.

Vertrouw ook geen vriendelijke politie. Ook zij werken mee om je te uit te zetten.

De politie zal je altijd deze 3 vragen stellen:

1. Wat is je naam?

Als je in Europa wil blijven, is het beter om te liegen tegen de politie en een andere naam op te geven.

2. Wat is je nationaliteit?

Ook hierover moet je liegen. Je kunt één van de landen zeggen waarvan je weet uitzetting daar naartoe moeilijk is. Sommige ambassades geven geen laissez-passer voor de mensen die niet willen terugkeren.

3. Hoe ben je in Europa gekomen?

Het is altijd beter om te zeggen dat je met de boot gekomen bent, en niet met het vliegtuig. Als ze je echte naam weten, kan de IND via de luchthaven te weten komen van welk land je komt.

Medicijnen nodig op politiebureau?

Als je medicijnen gebruikt en die nodig hebt op het politiebureau, zal men je vragen bij welke apotheek je die medicijnen normaal haalt. Via een herhalingsrecept kan de apothekersassistente, die mensen in het politiebureau bezoekt, dan de juiste medicijnen bestellen.

Maar... als je de naam van je apotheek geeft, kan de politie op die manier achter je identiteit komen. Er zal gedreigd worden je geen medicatie te geven als je de naam van de apotheek niet noemt.

Geloof ze niet!
Je hebt recht op je medicijnen zonder dat ze een herhalingsrecept bij je apotheek opvragen.

In het detentiecentrum

Liegen over de nationaliteit

Je kunt één van de landen zeggen waarvan je weet dat uitzetting daar naar toe moeilijk is.

We willen geen lijst geven van zulke landen, want die lijst verandert regelmatig, maar gedurende de tweede periode van 2008 gold een categoriaal beschermingsbeleid voor de vreemdelingen afkomstig uit:

* Ivoorkust;
* Centraal-Irak;
* Niet-arabische bevolkingsgroepen uit Noord, West en Zuid-Darfur te Soedan;
* Somaliërs, met uitzondering van personen die naar plaatselijke maatstaven gemeten onder redelijke omstandigheden tenminste zes maanden hebben verbleven in Punt-land (m.u.v. Noord-Galkayo), in de periode vanaf 1991, Somaliland, in de periode vanaf 1997, Sool of Sanaag;
!! Laatste nieuws betreffende Somalië d.d. 4/4/09:
* Staatssecretaris Albayrak heeft besloten om het categoriale beschermingsbeleid voor asielzoekers uit Somalië - dat op dit moment geldt voor asielzoekers uit Centraal- en Zuid-Somalië, die geen verblijfsalternatief hebben in het noorden van het land - te beëindigen. Aanvragen van Somalische asielzoekers zullen in het vervolg louter op individuele gronden worden beoordeeld.
"Omdat de reden het categoriaal beschermingsbeleid voor Somalië te beëindigen mede is gelegen in de omvangrijke fraude die plaatsvindt, zal ik - ook in het licht van de zorgwekkende veiligheidssituatie - bij de uitwerking van het beleid rekening houden met vergunningen die op basis van dit beleid zijn verleend aan asielzoekers in de periode waarin fraude-aspecten niet op een vergelijkbare wijze een rol speelden als thans het geval is." (zie brief Albayrak)
De fraude waar het hier om zou gaan betreft gezinshereniging (pleegkinderen), onherkenbaar maken van vingerafdrukken ivm eventuele Dublinclaims, en doorverkoop van mvv's.
* Kwetsbare minderheidsgroepen in de zin van artikel 29, eerste lid, onder b, Vw (Salah Sheekh-uitspraak):
* Afghanistan:
- Personen afkomstig uit een gebied waar zij tot een etnische minderheid behoren (9/11/2007);
- Personen afkomstig uit een gebied waar zij tot een religieuze minderheid behoren (9/11/2007);
- alleenstaande vrouwen (9/11/2007)
* Democratische republiek Congo:
- Tutsi (16/11/2007)
*Irak:
- Christenen (5/8/2007);
- Mandeeërs (5/8/2007);
- Yezidi’s (5/8/2007);
- Joden (22/11/2008);
- Shabak en Kaka’i (22/11/2008);
- Palestijnen (5/8/2007)
* Somalië:
- Reer Hamar (Benadiri) (5/8/2007)

Sommige ambassades geven geen laissez-passer voor de mensen die niet willen terugkeren.

Geheimhouden van de nationaliteit

Het leven in een detentiecentrum is hard. Je weet niet wat er met je gaat gebeuren. Blijf sterk en probeer je naam en nationaliteit te verzwijgen.

Pas op voor de bewakers! Er werken bewakers van allerlei landen in de centra. Vertrouw nooit een bewaker, spreek een andere taal met hen.

Ook de mensen van de IND, de Dienst Terugkeer en Vertrek en het IOM werken eraan mee je uit te zetten. Misschien lijken ze vriendelijk, maar vertrouw hen niet! Ook zij willen graag weten waar je vandaan komt. Ze spelen met de informatie die ze over je hebben (ze kunnen liegen en informatie verbergen). Ze proberen je laatste hoop te breken. Blijf sterk!

Medicijnen

Neem liever geen pillen aan van de dokter. Het is bekend dat er in de detentiecentra gevaarlijke psychiatrische pillen gegeven worden aan de gevangenen. Deze pillen verzwakken je.
Heb je medicijnen nodig? Zorg dan dat je weet wat het is dat men je wil geven. Vraag ernaar.
Is het iets dat je al gebruikt (hebt) buiten? Let dan op de dosering. Is deze hetzelfde?
Is het iets dat je niet kent, dan kan het slecht voor je zijn.

Voorbeeld: Seroquel

Wij hebben gehoord dat mensen soms het middel 'Seroquel' voorgeschreven krijgen.
Seroquel wordt gebruikt om een psychose te voorkomen bij schizofrenie. Verder is seroquel levensbedreigend en schadelijk voor de gezondheid.

Seroquel maakt de gebruiker extra psychotisch en veroorzaakt een acute psychose bij mensen die nog geen psychose hebben. Daarnaast beperkt het medicijn delen in de hersenen om negatieve effecten die kunnen voortvloeien uit een psychose, zoals onrust, agressiviteit en disoriëntatie te onderdrukken.

Bij twijfel: overleg over medicijnen zoveel mogelijk met mensen buiten, bijvoorbeeld met vrienden, of je advocaat. Zij kunnen dingen voor je uitzoeken of regelen. Bijvoorbeeld een vertrouwensarts. Dat is een recht. Dit kan je huisarts zijn, als je die had.

Voor (medische) adviezen en hulp kun je ook contact (evt. door je advocaat laten) opnemen met de Johannes Wierstichting:
De Johannes Wierstichting kan je verder helpen. "De Johannes Wier Stichting zet zich in voor de bevordering van mensenrechten in de gezondheidszorg. Het centrale aandachtspunt is de specifieke verantwoordelijkheid van alle gezondheidswerkers voor de mensenrechten."
Het telefoonnummer van de Johannes Wierstichting is 020 8407630.

Registratie

Natuurlijk wil je naar familie en vrienden bellen als je het moeilijk hebt. Weet dat alle telefoonnummers waarnaar je belt geregistreerd worden en dat je zo informatie geeft aan de DJI. Bovendien kunnen alle telefoongesprekken worden afgeluisterd.

Hetzelfde geldt voor het ontvangen van bezoek. Het is een bekend feit, dat bewakers heel vaak meeluisteren met de gesprekken die jij met je bezoek voert.

Niet praten

Je bent niet verplicht de mensen van de vreemdelingenpolitie, de IND, de Dienst Terugkeer en Vertrek of het IOM te woord te staan. Je kunt zelfs weigeren hen te zien, of ze wegsturen als je genoeg van het gesprek hebt.

Verzet tegen vrijwillige terugkeer

Ga niet in op voorstellen voor vrijwillige terugkeer, zoals gebracht door de mensen van het IOM. De detentiecentra zullen met je gevoelens spelen en het ‘thuisland’ voorstellen als een plaats waar je gelukkig zult zijn. Geef niet op!

Het is beter om geen papieren te tekenen, het kan een valstrik zijn.

Opstanden en sabotage

Het afgelopen jaar waren er een aantal rellen, opstanden en gezamenlijke hongerstakingen in de detentiecentra. Mensen waren woedend door de situatie waarin ze zaten, kwamen in opstand nadat iemand in isolatie geplaatst werd of nadat de dood van een gevangene bekend werd. Tijdens een opstand ontdek je je kracht als groep. Op die momenten bepalen de gevangenen de agenda van de gevangenis, en niet omgekeerd.

Ook sabotage kan de deportatiemachine ook veel schade toebrengen.

Bij de presentatie op de ambassade of in het detentiecentrum

Spreek niet je eigen taal, zeg niet waar je vandaan komt, wees niet bang.

Op het vliegveld

Je kunt weigeren om gedeporteerd te worden, tot meerdere malen toe. Na elke mislukte deportatiepoging zijn er meer veiligheidsmaatregelen.

Schreeuw, maak lawaai, wees sterk en wees niet bang.

Als je terug naar het uitzetcentrum wordt gebracht, heb je een nieuwe kans om vrij te komen.

NB. een mislukte deportatie betekent niet dat je daarna papieren krijgt. Het betekent wel dat je geslagen wordt, in een isoleercel belandt, dat ze het nog een keer proberen, dat ze dan je kunnen knevelen en boeien. Als het na een aantal keren nog niet lukt, word je geklinkerd, zónder papieren.

Veel sterkte en succes!


Twee video's.

De eerste video is van verzet tegen deportatie in een vliegtuig. De tweede van de gewelddadige deportatie van een Senegalese man vanaf het vliegveld van Madrid d.d. 16 juni 2009. Let op: deze video's bevatten gewelddadige beelden. Omdat er zo weinig beelden te vinden zijn van deportaties hebben we deze in deze pagina opgenomen. Probeer bij verzet (in het vliegtuig) medepassagiers te betrekken!


Deportation. Abschiebung eines jungen Senegalesen from opendoor on Vimeo.


Gewelddadige deportatie van een Senegalese man vanaf het vliegveld van Madrid d.d. 16 juni 2009. Commentaar van de filmers in het Frans.